ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Τα μουσεία και οι πολιτιστικοί φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και ανοικτοί στο κοινό, οι οποίοι δραστηριοποιούμαστε στην Αθήνα, αποφασίσαμε τη δημιουργία Δικτύου Μουσείων και Πολιτιστικών Φορέων, τον Νοέμβριο του 2009. Ως άξονες της πρωτοβουλίας αυτής θεωρήσαμε:

  • τη δημιουργία κοινής επικοινωνιακής βάσης και προβολής,
  • την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και τη συνεργασία τόσο σε επιστημονικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο,
  • το σχεδιασμό και υλοποίηση κοινών δράσεων ανοικτών στο κοινό.

Στόχοι της προσπάθειάς μας είναι:

  • η ενδυνάμωση της παρουσίας μας,
  • η πολύπλευρη επεξεργασία ευρύτερων προγραμμάτων
  • η προσέγγιση και ευαισθητοποίηση μεγαλύτερων ομάδων κοινού για τα πολιτιστικά αγαθά.

Το Δίκτυο νοείται ως «εργαλείο» προκειμένου να υπηρετούνται αποτελεσματικά, αξιοποιώντας τα σύγχρονα δεδομένα, η Παιδεία και ο Πολιτισμός. Στο δίκτυο συμμετέχουν μέχρι στιγμής 37 μουσεία και πολιτιστικοί φορείς της Αθήνας.
Στον Ιστότοπο αυτό θα βρείτε γενικές πληροφορίες για τις κοινές δράσεις των μελών αλλά και για τον κάθε φορέανέα και εκδηλώσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα για ενήλικες, οικογένειες και παιδιά και σχολεία.

Μέλη του Δικτύου μπορούν να γίνουν Μουσεία και Πολιτιστικοί φορείς (δημόσιοι ή ιδιωτικοί), μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που εδρεύουν στην Αθήνα και είναι ανοικτοί στο κοινό. Το πλαίσιο συνεργασίας περιγράφεται στο "Μνημόνιο Συνεργασίας" το οποίο συνυπογράφουν όλα τα μέλη.
Φορείς που ενδιαφέρονται να γίνουν μέλη μπορούν να στείλουν συμπληρωμένη τη σχετική αίτηση στο network@athemsmuseums.net.
Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το Δίκτυο μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη γραμματεία ενώ για επί μέρους θέματα με τον φορείς.     

Μπορείτε να κατεβάσετε το booklet του Δικτύου με πληροφορίες για τα μέλη ή το συνοπτικό φυλλάδιο.

 


Μπορείτε να ενημερωθείτε για τις πρόσφατες και παλαιότερες κοινές δράσεις του Δικτύου στη σελίδα των δράσεων.

-----------------------

Ενημερωθείτε για τα Εκπαιδευτικά προγράμματα των μελών του Δικτύου καθ' όλο το έτος

-----------------------

ΕΚΠΤΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ
ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ


Το Δίκτυο Μουσείων και Πολιτιστικών Φορέων προσφέρει στους φίλους του τη δυνατότητα για εκπτώσεις στην είσοδο και στο πωλητήριο κατά την επίσκεψή τους σε άλλα μέλη, εφ’ όσον έχουν επισκεφτεί ήδη ένα μέλος του. Μπορείτε να κατεβάσετε την εκπτωτική κάρτα και να ζητήσετε να σας την υπογράψουν σε ένα μέλος του Δικτύου. Η προσφορά ισχύει για τις επόμενες επισκέψεις σε μέλη για τρεις μήνες από την έκδοση.