Μουσείο

Το ΙΑ/ΕΤΕ οργανώνει εκπαιδευτικές επισκέψεις και προγράμματα για μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης όλης της χώρας, καθώς και για φοιτητές πανεπιστημιακών ιδρυμάτων. Επίσης, έχει ήδη εφαρμόσει ένα πιλοτικό πρόγραμμα σε πρότυπα νηπιαγωγεία. Στις παραπάνω καθημερινές επισκέψεις συμμετέχουν και διαπολιτισμικά σχολεία, σχολεία ειδικής αγωγής, εσπερινά και σχολεία δεύτερης ευκαιρίας.
Σκοπός των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του ΙΑ/ΕΤΕ είναι η παρουσίαση στους μαθητές/ φοιτητές ενός ζωντανού επιστημονικού οργανισμού, ικανού να κινητοποιεί τα ενδιαφέροντά τους που σχετίζονται με την ιστορία, την οικονομία, την κοινωνία και τον πολιτισμό της χώρας τους.
Στόχοι των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του ΙΑ/ΕΤΕ:

  • Η επαφή των παιδιών με αρχειακό υλικό ιστορικής σημασίας και γνωριμία με τις μεθόδους επεξεργασίας του.
  • Η ευαισθητοποίησή τους ως προς τη χρησιμότητα της αρχειονομικής επεξεργασίας και της ηλεκτρονικής καταλογογράφησης αλλά και τους πολλαπλούς τρόπους αξιοποίησης των διαφόρων συλλογών.
  • Η αποκατάσταση της δυναμικής επικοινωνίας του παιδιού με το ιστορικό-κοινωνικό περιβάλλον της χώρας του, με ταυτόχρονη γνώση και κατανόηση της αμφίδρομης σχέσης οικονομικής και κοινωνικής ιστορίας.

Η εκπαιδευτική επίσκεψη των σχολείων στο σύγχρονο κτηριακό συγκρότημα του Ιστορικού Αρχείου της Εθνικής Τράπεζας, πέρα από το ότι συμβάλλει στο να έρθουν τα παιδιά σε επαφή με τις επιστήμες της αρχειονομίας και της ιστορίας και με τη σημασία τους στη διατήρηση της συλλογικής μνήμης της χώρας, λειτουργεί υποστηρικτικά στη διδασκαλία ποικίλων γνωστικών αντικειμένων. Για το λόγο αυτό εξειδικεύεται σύμφωνα με τα αιτήματα των καθηγητών της εκάστοτε σχολικής μονάδας. Το περιεχόμενο της ξενάγησης και των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων προσαρμόζεται κάθε φορά στην ηλικία, στο μαθησιακό επίπεδο των μαθητών και στο σκοπό της επίσκεψής τους.
Για το Δημοτικό έχουν σχεδιαστεί ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα με σκοπό την επαφή των παιδιών τόσο με την ιστορία, τη μυθολογία, την αισθητική μέσω της έκθεσης για την ιστορία του ελληνικού χαρτονομίσματος όσο και με την έννοια της διατήρησης της μνήμης μέσω του εκπαιδευτικού προγράμματος «Αρχεία. Πηγές γνώσης, πηγές μνήμης» (επαφή με παλιά έγγραφα του 19ου και 20ού αι., παλιές φωτογραφίες, παλιές μηχανές γραφείου κτλ.).
Με βάση τα αναλυτικά προγράμματα Γυμνασίου και Λυκείου η εκπαιδευτική επίσκεψη στο Ιστορικό Αρχείο της Εθνικής μπορεί να ενισχύσει τη διδασκαλία των γνωστικών αντικειμένων της Ιστορίας, της Οικονομίας, της Τεχνολογίας, της Πληροφορικής, της Αισθητικής Αγωγής, του μαθήματος του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού, αλλά και να λειτουργήσει ως έναυσμα για την εκπόνηση σχεδίων εργασίας (project) στο πλαίσιο της ευέλικτης ζώνης διαθεματικών και καινοτόμων δράσεων.

Η συμμετοχή στα παραπάνω εκπαιδευτικά προγράμματα είναι δωρεάν και γίνεται κατόπιν συνεννόησης  στα τηλέφωνα:
210.88.07.799 και 210.88.07.804 (υπεύθυνη: κ. Μ. Λεμπέση).