Μουσείο
 1.  «Ιστορία του ελληνικού χαρτονομίσματος. Μια διαδρομή, 1822-2002»

  Για την έκθεση «Ιστορία του ελληνικού χαρτονομίσματος. Μια διαδρομή, 1822-2002» σχεδιάστηκαν τρία διαφορετικά εκπαιδευτικά προγράμματα, ένα για το Δημοτικό, ένα για το Γυμνάσιο κι ένα για το Λύκειο, σύμφωνα με την ηλικία και τη διδακτέα ύλη, τα οποία περιλαμβάνουν ποικίλες δραστηριότητες που εκτελούνται όχι ατομικά, αλλά σε συνεργασία δύο ή τριών μαθητών.

  Αρχικά οι μαθητές συγκεντρώνονται στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων όπου γίνεται παρουσίαση, πάντα με τη μορφή ερωταποκρίσεων και με παράλληλη προβολή εικόνων, της ιστορίας του χρήματος (από τον αντιπραγματισμό στο νόμισμα και από το ιπτάμενο χρήμα των Κινέζων του 10ου αι. μ.Χ. στα σύγχρονα χαρτονομίσματα). Δίνονται πληροφορίες σχετικά με την κατασκευή του χαρτονομίσματος, παρουσιάζονται σημαντικοί σταθμοί στην ιστορία του ελληνικού χαρτονομίσματος και γίνονται αναφορές στα θέματα που επιλέχθηκαν να απεικονίζονται επάνω τους.
  Ακολουθεί περιήγηση στο χώρο της έκθεσης με επιλεγμένες διαδρομές και συγκεκριμένους σταθμούς, όπου επεξηγούνται συγκεκριμένα εκθέματα με βάση κάποιες θεματικές, ανάλογα με το μαθησιακό επίπεδο. Επιδίωξή μας είναι να αποδεσμευτεί ο χαρακτήρας της σχολικής επίσκεψης από το μοντέλο της ξενάγησης και να γίνει προσιτός στους μαθητές ο μουσειακός χώρος.

  Μετά την ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής ξενάγησης οι μαθητές καλούνται μέσα από προσαρμοσμένα στην ηλικία τους ερωτηματολόγια να εξερευνήσουν την έκθεση. Ο στόχος είναι να παρατηρήσουν τα εκθέματα, να εστιάσουν περισσότερο σε κάτι που τους ενδιαφέρει. Καλούνται να απαντήσουν σε συνδυαστικές ερωτήσεις που απαιτούν την ενεργοποίησή τους και την άσκηση της παρατηρητικότητάς τους, να λύσουν ένα κρυπτόλεξο (αφορά λέξεις που αναφέρονται σε μυθολογικά και ιστορικά πρόσωπα ή περιοχές που απεικονίζονται σε χαρτονομίσματα της Κατοχής), μια ακροστιχίδα με λέξεις που κρύβονται στα χαρτονομίσματα, ενώ για τα μικρότερα παιδιά παρέχεται η δυνατότητα της «κατασκευής» ενός χαρτονομίσματος.

 2.  «Αρχεία. Πηγές γνώσης, πηγές μνήμης»

  Το νέο αυτό πρόγραμμα έχει στόχο την εξοικείωση των μαθητών με την έννοια του αρχείου καθώς και με τη σημασία της αρχειακής, πρωτογενούς πηγής στην αναζήτηση της γνώσης και στην τεκμηρίωση της ιστορίας.

  Σε ένα πρώτο στάδιο γίνεται συζήτηση σχετικά με τους ποικίλους λόγους διάσωσης και αρχειοθέτησης της πληροφορίας και σύντομη παρουσίαση του κύκλου ζωής των αρχείων και των αρχειονομικών εργασιών που πραγματοποιούνται στο ΙΑ/ΕΤΕ. Οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να περιηγηθούν σε όλους τους λειτουργικούς χώρους ενός σύγχρονου αρχείου (αίθουσα ερευνητών, βιβλιοθήκη, εργαστήριο συντήρησης, εργαστήριο μικροφωτογράφισης και ψηφιοποίησης, χώροι εκκαθάρισης, επεξεργασίας, ταξινόμησης και αποθήκευσης του υλικού, μουσειακοί χώροι).

  Μέσα από ποικίλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες, προσαρμοσμένες στην ηλικία και στο επίπεδο των σχολικών ομάδων, οι μαθητές δουλεύουν πάνω στο σχήμα και τη λειτουργικότητα του αρχειονομικού «δέντρου», ενώ έρχονται σε επαφή με πρωτότυπα τεκμήρια από το αρχείο και τις συλλογές της Εθνικής Τράπεζας (έγγραφα, φωτογραφίες, μηχανές γραφείου, σχέδια, χάρτες) κι επιχειρούν να τα προσεγγίσουν με βάση αναλυτικά κι ερμηνευτικά εργαλεία.
   

 3. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού

  Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού αφορά την παρουσίαση των διαφορετικών ειδικοτήτων που ασκούνται στο Αρχείο (αρχειονόμου, βιβλιοθηκονόμου, φωτογράφου, συντηρητή, διοικητικού υπαλλήλου, διορθωτή και επιμελητή κειμένων) αλλά και γενικότερα στην Τράπεζα.

  Περιλαμβάνει εκτός από την παρουσίαση με power point των ποικίλων πληροφοριών για τα επαγγέλματα, ζωντανές συνεντεύξεις των μόνιμων υπαλλήλων και των φοιτητών ΑΕΙ και σπουδαστών ΑΤΕΙ που κάνουν την τρίμηνη ή εξάμηνη πρακτική τους άσκηση στο ΙΑ/ΕΤΕ, από τους μαθητές.