Μουσείο
Ίδρυμα Πολιτισμού και Εκπαίδευσης “Ανδρέας Λεντάκης”
Μουσείο

Η σύσταση του ομώνυμου ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ "ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΕΝΤΑΚΗΣ" έχει στόχο να δημιουργήσει ένα φυτώριο νέων ανθρώπων που εμφορείται από τις αξίες και τα ιδανικά τα οποία πρέσβευε και εξέπεμπε με τη ζωή και τη δράση του ο Ανδρέας Λεντάκης.

Στους βασικούς σκοπούς του Ιδρύματος συγκαταλέγονται:

  1. Η συγκέντρωση, έκδοση και ταξινόμηση κατ’ αρχήν του πολυσχιδούς πνευματικού έργου του Ανδρέα Λεντάκη και ακολούθως άλλων προσωπικοτήτων.
  2. Η οργάνωση Κεντρικής Βιβλιοθήκης, Κέντρου Έρευνας και Τεκμηρίωσης στο πλαίσιο των σύγχρονων μέσων τεχνογνωσίας.
  3. Η οργάνωση του επιστημονικού αρχείου του Α. Λεντάκη με πρόσβαση στους ερευνητές επιστήμονες.
  4. Ο σχεδιασμός, η οργάνωση και πραγματοποίηση επιμορφωτικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την Α΄Βάθμια και Β΄βάθμια Εκπαίδευση.

Για την επίτευξη των σκοπών του, το Ίδρυμα προβαίνει σε οποιαδήποτε αναγκαία, νόμιμη και ομαδοσυνεργατική ενέργεια , όπως η συνεργασία με φορείς του δημοσίου ή του ιδιωτικού φορέα, τη διοργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων, συνεντεύξεων τύπου κλπ.

Άμεσα συμβουλευτικά όργανα του Δ.Σ. του Ιδρύματος είναι η Επιστημονική Επιτροπή που γνωμοδοτεί για κάθε επιστημονικό ζήτημα σχετικό με την προώθηση των σκοπών του Ιδρύματος και η Επιτροπή Προγραμματισμού που γνωμοδοτεί επί θεμάτων οικονομικής διαχείρισης του Ιδρύματος.