Μουσείο
Μουσείο

Η Στέγη Προφορικότητας και Παράδοσης (Στε.Π.Πα) «Μυθολόγιο» ήταν Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση που είχε στόχο να δημιουργεί τις συνθήκες και τον “κοινό τόπο”, όπου μπορεί να ανθεί, να ενισχύεται και να υποστηρίζεται η επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων, η μάθηση, και η καλλιτεχνική έκφραση μέσω του προφορικού λόγου και της τέχνης της αφήγησης.

Καλλιτέχνες, επιστήμονες, παιδαγωγοί και συγγραφείς, συναντηθήκαμε χάρη στην αγάπη τους για την αφήγηση αποφασίσαν να ενώσουν τις δυνάμεις, τις εμπειρίες, τις γνώσεις και το μεράκι τους, για να εργαστούν για τη διάδοση και την ενίσχυση της προφορικότητας, την έρευνα και τη μελέτη ιστοριών όλων των εκφάνσεων της προφορικότητας, την εκπαίδευση στην τέχνη της αφήγησης, την καλλιτεχνική δημιουργία, τη συνεργασία και τη δικτύωση με άτομα και φορείς που έχουν παρόμοιους σκοπούς και δραστηριότητες.

Πιστεύουν πως οι ιστορίες – αυτές που λέμε και ακούμε για τους εαυτούς μας, τους άλλους και τον κόσμο γύρω μας – οι μύθοι, τα παραμύθια, και όλα τα αφηγήματα που επινοούν και συνθέτουν οι άνθρωποι είναι τα κύρια συστατικά στοιχεία της ταυτότητας των ατόμων, των κοινοτήτων και των ομάδων. Είναι αυτές που μας προσδιορίζουν και ορίζουν τη θέση μας στον κόσμο, καθώς και τη σχέση μας με το περιβάλλον και τους άλλους.

Το "Μυθολόγιο" έκλεισε το 2020.