Μουσείο
Μουσείο

To Ιστορικό Αρχείο της Εθνικής Τράπεζας (ΙΑ/ΕΤΕ) είναι ο θεματοφύλακας των αρχείων και συλλογών της Εθνικής Τράπεζας, πλην της καλλιτεχνικής. Αποστολή του είναι η διαφύλαξη και προβολή των σημαντικών αυτών τεκμηρίων που ταυτίζονται χρονικά με τη συγκρότηση του νεοελληνικού κράτους και μέσα από τα οποία καταγράφονται η οικονομική ιστορία της χώρας αλλά και σημαντικές πτυχές της πολιτικής, πολιτισμικής και κοινωνικής μας ιστορίας.

Το ΙΑ/ΕΤΕ στεγάζεται στο ανακαινισμένο Μέγαρο Διομήδη και πρωτοπορεί στην εφαρμογή νέων τεχνολογιών για τη διαχείριση του αρχειακού του υλικού. Στην προσπάθειά του να παράγει κοινωνικό και πολιτιστικό έργο το ΙΑ/ΕΤΕ ενεργοποιείται και σε πολλούς άλλους τομείς με

εκθέσεις,
εκδόσεις,
συνέδρια-ημερίδες,
ερευνητικά προγράμματα,
εκπαιδευτικές δραστηριότητες και
παροχή τεχνογνωσίας.