Μουσείο
Μουσείο

Το Μουσείο της Παιδείας ιδρύθηκε στη Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών το 1993 και ανήκει στα 15 πανεπιστημιακά μουσεία του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το Μουσείο διασώζει και εκθέτει όλο το φάσμα της Παιδαγωγικής χρονικά και θεματικά, με πλούσιο πρωτογενές (σχολικά αντικείμενα μαθητών, εποπτικά μέσα δασκάλου, παλιά σχολικά εγχειρίδια, όργανα μέτρησης) & δευτερογενές υλικό (φωτογραφίες, χάρτες, κείμενα, μακέτες).

Οι γενικότεροι στόχοι του Μουσείου αφορούν:

-στη διάσωση της πολιτιστικής κληρονομιάς στον τομέα της Παιδείας και της Εκπαίδευσης

-στην έρευνα και μελέτη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο της Ιστορίας της Παιδείας, Παιδαγωγικής, Αγωγής και Εκπαίδευσης στον ελληνικό χώρο από την αρχαιότητα ως τις μέρες μας σε σχέση με τα Βαλκάνια, την Ευρώπη και την υφήλιο

-στην κατάρτιση αποφοίτων ΑΕΙ σε ζητήματαα) Μουσειακής Παιδαγωγικής και β) καταγραφής και συντήρησης υλικού που υπάρχει στα σχολεία και με την πάροδο του χρόνου κινδυνεύει να καταστραφεί.

-στην ευαισθητοποίηση της εκπαιδευτικής κοινότητας αλλά και των εξωσχολικών φορέων.

Η έκθεση διαρκείας του Μουσείου εγκαινιάστηκε το 2004 ενώ από το 2013 εκπονούνται καθημερινά εκπαιδευτικά προγράμματα και δραστηριότητες για τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τα οποία έχουν σχεδιαστεί με βάση τις ηλικιακές και μαθησιακές ανάγκες των μαθητών.