Μουσείο
Μουσείο

Το Ινστιτούτο των Ελληνικών Μύλων (Ι.τ.Ε.Μ.) είναι σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με κύριους σκοπούς την έρευνα, καταγραφή, μελέτη και προστασία των ιστορικών μορφών μύλων στον Ελληνικό χώρο καθώς και των συγγενών παραδοσιακών ενεργειακών συστημάτων, την δημιουργία αρχείου με λειτουργία σχετικού Κέντρου Τεκμηρίωσης, την εξειδίκευση επιστημονικού και τεχνικού δυναμικού, την ίδρυση Μουσείου της Ιστορίας των Μύλων, την οργάνωση τοπικών και διεθνών συναντήσεων, εκθέσεων, εκδόσεων, την παραγωγή ταινιών και άλλων δραστηριοτήτων που θα προβάλουν τους μύλους.
Με τον όρο «μύλοι» εννοείται κάθε μορφή τους, όπως κατατάσσονται ως προς την κινητήρια δύναμη (χειρόμυλοι, ανθρωπόμυλοι, ζωόμυλοι, ανεμόμυλοι, νερόμυλοι κλπ.), ως προς το παραγόμενο προϊόν (αλευρόμυλοι, ρυζόμυλοι, μπαρουτόμυλοι, ζαχαρόμυλοι, ελιόμυλοι ταμπακόμυλοι κλπ.) και ως προς τον μηχανισμό που κινούν (σύνθλιψης, αποφλοίωσης, πριονίσματος, αλέσματος, τριβής, τεμαχισμού κλπ.), μαζί με όλα εκείνα τα στοιχεία που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του περιβάλλοντος χώρου τους.
Το Ι.τ.Ε.Μ., που είναι μέλος της TheInternationalMolinologicalSociety (TIMS), ιδρύθηκε με την υπ΄ αριθ. 1878/1996 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και έχει ως σήμερα περισσότερα από 222 τακτικά μέλη, νομικά και φυσικά πρόσωπα (αρχιτέκτονες, αρχαιολόγους, ιστορικούς, εθνολόγους, λαογράφους, μηχανολόγους, πολιτικούς μηχανικούς, αναστηλωτές, συντηρητές, νομικούς, οικονομολόγους, ερευνητές, ιδιοκτήτες μύλων κλπ.)

Το Ι.τ.Ε.Μ. ως σήμερα:

 • οργάνωσε εξειδικευμένη σε θέματα μυλολογίας βιβλιοθήκη
 • συμμετείχε στα Διεθνή Συμπόσια της T.I.M.S. και οργάνωσε επιστημονικες συναντήσεις και εκθέσεις, για τα προβιομηχανικα μνημεία των μύλων στο εξωτερικό (Ολλανδία – Ελβετία) και την Ελλάδα.
 • συνεργάστηκε με  διαφόρους Ελληνικούς και Ευρωπαϊκούς φορείς στα  Ευρωπαϊκά Προγράμματα  Raphael, Culture, καθώς και ΘΡΑΚΗ-ΑΙΓΑΙΟ-ΚΥΠΡΟΣ με θέμα «Το νερό, κινητήρια δύναμη στα παραδοσιακά ενεργειακά συστήματα του Αιγαίου, από τη Θράκη ως την Κύπρο».
 • Εξέδοσε βιβλία και μελέτες ενώ συνεργάστηκε και με τον περιοδικό τύπο με θέμα τους Ελληνικούς  Ανεμόμυλους  & Νερόμυλους.
 • συνεργάστηκε με το Μουσείο Ύδρευσης Θεσσαλονίκης κ.ά. φορείς για τη Διημερίδα «ΝΕΡΟ-ΥΔΡΟΚΙΝΗΣΗ (μουσείο-εκπαίδευση)» στη Θεσσαλονίκη (2001).
 • συμμετείχε στις Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΥΠ.ΠΟ. το 2002, και το 2003 με   εκθέσεις στη Μύκονο, στην Αμφίκλεια, στην Κέα, στο Γαλαξείδι και στην Ευρυτανία, στην Αντιμάχεια της Κω και στον Δ. Ηρακλειδών.
 • Εκπόνησε και διοργάνωσε εκπαιδευτικά προγράμματα για λιοτρίβια και ανεμόμυλους
 • Κατασκεύασε το εκπαιδευτικό ΚΙΤ για παιδιά «Φτιάχνω   κουλουράκια και ψωμί….ο φούρνος θα καπνίσει, το σπίτι θα μυρίσει»..
 • το 2005-2006 συνεργάστηκε με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Θήρας, τον Παγκύπριο Οργανισμό Πολιτιστικής Κληρονομιάς, τη Νομαρχία Ροδόπης Έβρου και πολλούς τοπικούς πολιτιστικούς φορείς στο Πρόγραμμα «Θράκη-Αιγαίο-Κύπρος» των Υπουργείων Αιγαίου και Μακεδονίας- Θράκης για το ψωμί και τα παραδοσιακά ζημώματα, στη Θράκη, Αιγαίο και Κύπρο.

Η έρευνα παρουσιάζεται στην αντίστοιχη έκδοση.

 

Παράλληλα το Ι.τ.Ε.Μ.

 • Υπήρξε σύμβουλος στη μελέτη αναστήλωσης ανεμομύλων στη Σαντορίνη
 • Εξέδωσε την έρευνα του κ. Χρήστου Μακρή «Οι νερόμυλοι στα φαράγγια του Κουρταλιώτη, του Κοτσυφού και ο πηγαδόμυλος του Δήμου Φοίνικα  Ρεθύμνης στην Κρήτη».
 • το 2008-2009 ανέλαβε τη κατασκευή του εκπαιδευτικού προγράμματος για τον ελληνικό νερόμυλο (χαρτοκατασκευή και DVD) στα πλαίσια της χρηματοδότησης  αποκατάστασης του νερόμυλου «Κυριμογιάννη» στην Επισκοπή Μυλοποτάμου Νομού Ρεθύμνης.

Ι.τ.Ε.Μ.

Διεύθυνση: Αγίων Ασωμάτων 45, 10553 Αθήνα
Για κάθε πληροφορία απευθυνθείτε στα τηλ.: 210 7214381, 19:30-21:30 μ.μ., κιν. 697-7787407

email: itemylon@gmail.com