Μουσείο

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μουσείο 'Atelier Σπύρου Βασιλείου'
Μετρό: Ακρόπολη

Γουέμπστερ 5α,
Ακρόπολη, 117 42 Αθήνα
Τηλ. 210-9231502

website: www.spyrosvassiliou.org

emailatelier@spyrosvassiliou.org

facebook: Spyros Vassiliou Museum