Μουσείο
Μουσείο

Το Ελληνικό Παιδικό Μουσείο είναι ένα μη κερδοσκοπικό σωματείο, κοινωφελούς χαρακτήρα. Ιδρύθηκε το 1987 στην Αθήνα, από μια ομάδα νέων επιστημόνων με πρωτοβουλία της Σοφίας Ρωκ – Μελά, δασκάλας με ειδίκευση στην εκπαίδευση στα μουσεία.
Είναι αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Πολιτισμού ως Ν.Π.Ι.Δ. που επιδιώκει πολιτιστικούς σκοπούς (ΦΕΚ 1401/22-10-01).
Ο σκοπός του Ελληνικού Παιδικού Μουσείου είναι να βοηθήσει τα παιδιά από την προσχολική τους ηλικία να αναπτύξουν όλο τους το δυναμικό, ώστε να γίνουν πολίτες, οι οποίοι με σεβασμό για την ατομικότητά τους θα αποκτήσουν και κοινωνική συνείδηση και την αίσθηση της ανάγκης να συμβάλλουν στην κοινότητα που ζουν. Ο σκοπός απευθύνεται σε όλα τα παιδιά χωρίς εξαίρεση, στις οικογένειες, στη σχολική κοινότητα και σε όσους ενδιαφέρονται για την πολύπλευρη ανάπτυξη των παιδιών ή σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με αυτά.

Βασικό όχημα για την επίτευξη αυτού του σκοπού αποτελεί το Παιδικό Μουσείο της Αθήνας, στην οδό Βασ. Γεωργίου Β' 17-19 & Ρηγίλλης (μέσα στο κτίριο του Ωδείου Αθηνών), στο πλαίσιο μιας πρωτοποριακής συνεργασίας του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων με το Ελληνικό Παιδικό Μουσείο.