ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διεύθυνση Πολιτιστικών
Μασσαλίας 22,
10680 Αθήνα
Τηλ: 2103680900, 2103680052
Fax: 2103633174

Website: www.hau.gr/culture
Email: culture@hau.gr