ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Για το ωράριο εκθέσεων και εκδηλώσεων της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης,
παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τηλεφωνικό κέντρο: 210 3680900