Μουσείο
Μουσείο

Το Ινστιτούτο Έρευνας Μουσικής & Ακουστικής (ΙΕΜΑ) - Κέντρο Μουσικής Τεκμηρίωσης & Πληροφόρησης, είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ασχολείται με τη Μουσική Έρευνα, την Πρωτότυπη Μουσική Δημιουργία, τη Μουσική Τεκμηρίωση και Πληροφόρηση, τη Μουσική Καλλιέργεια και τη Μουσική Ανάπτυξη.
Ιδρύθηκε το 1989 ως πρωτοβουλία μουσικών και μουσικολόγων, κατά το πρότυπο αντίστοιχων φορέων άλλων χωρών και σήμερα αποτελεί έναν δραστήριο, αναγνωρισμένο και καταξιωμένο φορέα.
Έχει κοινωφελή χαρακτήρα και συγκαταλέγεται στους αναγνωρισμένους εθνικούς φορείς που προάγουν τον πολιτισμό (απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού, ΥΠΠΟ/ΓΔΠΑ/ΔΙΠΕ/26030/1067-ΦΕΚ 389/93).

Χαρακτηριστικό όλων των προγραμμάτων και του τρόπου λειτουργίας του I.E.M.A. είναι η χρήση νέων μεθόδων έρευνας και η κατά το δυνατό επέκταση εφαρμογής των νέων τεχνολογιών ως εργαλείων για την πρακτικότερη και αποδοτικότερη επίτευξη των στόχων του.

Το Ινστιτούτο λειτουργεί και ως "Ελληνικό Κέντρο Μουσικής Πληροφόρησης" έχοντας αναπτύξει ειδικό κόμβο μουσικής πληροφόρησης (www.musicportal.gr)

Μεγάλο μέρος των δραστηριοτήτων του αφορά στην προστασία και προβολή της Ελληνικής Μουσικής και για το λόγο αυτό έχει δημιουργήσει το "Ψηφιακό Αρχείο Ελληνικής Μουσικής" που είναι το πλουσιότερο στο είδος του και καλύπτει όλα τα είδη του μουσικού πολιτισμού.

Σημαντική είναι επίσης η μουσιοπαιδαγωγική του δραστηριότητα με την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, τη δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού για τα σχολεία, και τα ΣΔΕ, τη συνεργασία με το πρόγραμμα "Μελίνα-Εκπαίδευση και Πολιτισμός" και τη συνεργασία με τα Υπουργεία Πολιτισμού και Εκπαίδευσης.

Το Ινστιτούτο είναι μέλος και εκπρόσωπος για την Ελλάδα σε πολλούς διεθνείς οργανισμούς όπως


Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν  στον Ιστότοπο του Ινστιτούτου (www.iema.gr), το Ενημερωτικό Φυλλάδιο, και βίντεο παρουσίασης του Ινστιτούτου και του Ψηφιακού Αρχείου Ελληνικής Μουσικής.