Μουσείο

Το Ινστιτούτο έχει διαθέσιμο στο κοινό:

 • Βιβλιοθήκη-Ηχοθήκη με περί τους 3.000 τίτλους σχετικούς με το αντικείμενο του
 • Ψηφιακό Αρχείο της Ελληνικής Μουσικής με 100.000 ψηφιοποιημένα τεκμήρια από όλα τα είδη της μουσικής
 • Βάσεις δεδομένων με μουσικές πληροφορίες  διαθέσιμες στο κοινό μέσω του ιστοτόπου «http://www.musicportal.gr»
 • Διαδικτυακή Ελληνική Μουσική εγκυκλοπαίδεια με 13.000 λήμματα (http://www.musipedia.gr)

Επιπλέον διαθέτει:

 • Studio ηχογράφησης και επεξεργασίας ήχου και
 • Κέντρο ψηφιοποίησης μουσικής, ήχου και εικόνας.
 • Χώρο διαλέξεων και παρουσιάσεων

Συνήθεις δραστηριότητες είναι :

 • Κύκλοι Διαλέξεων
 • Αφιερώματα σε σύγχρονους συνθέτες ή συγκεκριμένες θεματικές
 • Επιμορφωτικά Σεμινάρια
 • Εργαστήρια παιδιών και εφήβων
 • Ημερίδες εργασίας - Συνέδρια
 • Συναυλίες
 • Παρεμβάσεις στην εκπαίδευση
 • Μουσικολογικές εκδόσεις
 • Σύνταξη και ηλεκτρονική διανομή Εβδομαδιαίων Δελτίων Μουσικής Πληροφόρησης