Μουσείο
Institute for Research on Music and Acoustics (IEMA)

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αδριανού 105
105 58 Αθήνα

Τηλ. 210-33.10.129, fax: 210-33.10.497,
e-mails: