Μουσείο

ΤΡΕΧΟΥΣΑ EΚΘΕΣΗ 2017-2020

«ΣΤΟ ΠΑΛΑΤΙ ΤΟΥ ΘΥΜΟΥ!»

Ο σκοπός της διαδραστικής έκθεσης «Στο Παλάτι του Θυμού!», είναι να προσφέρει ερεθίσματα στα παιδιά, στους εφήβους και στους ενήλικες που τα περιβάλλουν, μέσα από την αλληλεπίδραση με τα διαδραστικά εκθέματα

  • να επεξεργαστούν
  • να εξερευνήσουν
  • να γνωρίσουν καλύτερα το συναίσθημα του θυμού και
  • να ανακαλύψουν δημιουργικούς τρόπους για να αντιμετωπίζουν την ενέργειά του.

Τα Σαββατοκύριακα  ο σκοπός της διαδραστικής έκθεσης, είναι να δώσει στους ελεύθερους επισκέπτες την αφορμή και τα ερεθίσματα, να επεξεργαστούν με δημιουργικό τρόπο και να γνωρίσουν καλύτερα το συναίσθημα του θυμού.

Τις καθημερινές τα διαδραστικά εκθέματα γίνονται τα «εργαλεία» για την πραγματοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για σχολικές ομάδες  με στόχο να συμβάλουν στην συναισθηματική ανάπτυξη των μαθητών.

Οδηγός - βιβλιοπαιχνίδι της διαδραστικής έκθεσης διατίθεται στο πωλητήριο του μουσείου.

Η έκθεση και όλες οι οδηγίες των διαδραστικών εκθεμάτων είναι στην Ελληνική και στην Αγγλική Γλώσσα.