Μουσείο

Στοιχεία Επικοινωνίας
Τομέας Βιομηχανικού Μουσείου, «Τεχνόπολις» Δήμου Αθηναίων
Πειραιώς 100, Γκάζι, 11854 Αθήνα
Τηλέφωνα: 210 3475535, 210 3475518, 2103461589, fax. 210 3413228
Email: gasmuseum@athens-technopolis.gr
URL: http://www.technopolis-athens.com/web/guest/museum/home