Μουσείο

Η διοργάνωση της συγκεκριμένης περιοδικής έκθεσης εντασσόταν στην προσπάθεια ανάδειξης του μουσειακού χαρακτήρα του παλαιού εργοστασίου φωταερίου και αποτέλεσε τον προάγγελο του Βιομηχανικού Μουσείου Φωταερίου. Μέσα από τα εκθέματα, τα οποία προερχόντουσαν από διάφορους πολιτιστικούς φορείς της Ελλάδας, πραγματοποιούνταν μια ιστορική αναδρομή στον τεχνητό φωτισμό, από την αρχαιότητα έως τις μέρες μας, με έμφαση στη βυζαντινή περίοδο, αλλά και στη μεγάλη τομή που σημειώθηκε το 19ο αιώνα με την εμφάνιση του φωταερίου και του ηλεκτροφωτισμού.