Μουσείο
Μουσείο Λαϊκής Τέχνης και Παράδοσης

Μουσείο Λαϊκής Τέχνης και Παράδοσης «Αγγελική Χατζημιχάλη»

Αγγελικής Χατζημιχάλη 6, Πλάκα
Τηλέφωνο επικοινωνίας : 210 3243972, 210 3243987