Μουσείο

Μουσείο Δωδεκανησιακό Σπίτι

Δωδώνης 119, Σεπόλια
Τηλέφωνο επικοινωνίας : 210 51 51 541 & 210 51 26 611
Διεύθυνση e-mail : dospi@otenet.gr