Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

Λόφος Νυμφών  - Θησείο, Τ.Θ. 20048 - Τ.Κ. 11810, Αθήνα
Τηλέφωνο: +30 210 3490000, FAX +302103490120
Website: http://www.noa.gr