Μουσείο

Το Μυθολόγιο οργανώνει πολλές και ποικίλες εκδηλώσεις και αφηγήσεις μύθων και παραμυθιών σε διαφορετικούς χώρους.

Πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Εάν επιθυμείτε τη διοργάνωση μια αφηγηματικής εκδήλωσης, επικοινωνείστε μαζί μας.