Μουσείο

ΜΟΥΣΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ

Ηρακλειδών 16, Θησείο 118 51 (Στάση ΗΣΑΠ Θησείο) & Απ. Παύλου 37, Θησείο 118 51 (Στάση ΗΣΑΠ Θησείο)

W: www.herakleidon.org

 
Επικοινωνία - Κτίριο της Ηρακλειδών 16:
Τ: 210 34 61 981
F: 210 34 58 225
 
Επικοινωνία - Κτίριο της Απ. Παύλου 37:
T: 211 01 26 486
F: 210 34 58 225