Μουσείο

Από το 2004 το Μουσείο έχει μια μόνιμη έκθεση με θέμα «Εικόνες από τη Νεοελληνική Εκπαίδευση και Παιδεία», έκθεση που αφορά την εξέλιξη της εκπαίδευσης στην Ελλάδα τον 19ο& 20ο αιώνα.