Μουσείο

Διεύθυνση: Αίθουσα 518, Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών, Πανεπιστημιούπολη, Ιλίσια, 15748

Τηλέφωνο: 210 7277564

Email: mouseiopaideias@ppp.uoa.gr

Ιστοσελίδα: http://mouseiopaideias.ppp.uoa.gr/

Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης: https://www.facebook.com/mouseio.paideias/,

 https://www.instagram.com/mouseio_paideias/, https://twitter.com/MouseioPaideias