Μουσείο

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Καρυατίδων 4α – Καλλισπέρη 12, Ακρόπολη
ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 210-9221044, 210-9239709
FAX: 210-9242360
WEB SITE: www.lalaounis-jewelrymuseum.gr

Γενικές Πληροφορίες                                                                                                                                                                                                                                                              info@lalaounis-jewelrymuseum.gr

Διοίκηση
administration@lalaounis-jewelrymuseum.gr

Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων
educational@lalaounis-jewelrymuseum.gr

Δημόσιες Σχέσεις
pr@lalaounis-jewelrymuseum.gr

Πωλητήριο
museumshopl@lalaounis-jewelrymuseum.gr