Μουσείο

Το Μουσείο Ελληνικών Λαϊκών Οργάνων έχει ως κύριο στόχο τη διαφύλαξη της παραδοσιακής κληρονομιάς και τη διάδοσή της μέσα από ποικίλες δραστηριότητες που απευθύνονται τόσο σε ενήλικες όσο και σε  νεαρούς φίλους. Για την τελευταία μάλιστα κατηγορία στον εκθεσιακό χώρο του Μουσείου αλλά και στην αίθουσα διαλέξεων διοργανώνονται καθημερινά δύο παράλληλα εκπαιδευτικά προγράμματα.
Το πρώτο με τίτλο «Ας γνωρίσουμε τα ελληνικά λαϊκά όργανα» απευθύνεται σε μεγαλύτερα παιδιά και «Η φλογέρα σαν ηχήσει ιστορία θ' αρχινήσει» στα μικρότερα. Το δεύτερο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Κουδούνια κουδουνάκια, ήχοι μαγικοί, μουσικοί και χρηστικοί» επικεντρώνεται στα κουδούνια και τη χρήση τους. Τα προγράμματα  είναι προσαρμοσμένα στην ηλικία και τα ενδιαφέροντα  των μαθητών  επιχειρώντας μέσα από την αυτενέργεια και τη συμμετοχική δράση των παιδιών μία πρώτη επαφή με την μουσική παράδοση τόσο της νησιωτικής όσο και της ηπειρωτικής Ελλάδας. Το Μουσείο παρέχει στους εκπαιδευτικούς ενημερωτικό υλικό και προτάσεις που θα αποτελέσουν αφετηρία για μία πολύπλευρη προσέγγιση της λαϊκής μας παράδοσης καθώς και επεξεργασίας των πληροφοριών που τα παιδιά αποκόμισαν από την επίσκεψη τους στο Μουσείο.

Στις αίθουσες του Μουσείου παραδίδονται καθημερινά μαθήματα μουσικών οργάνων και δημοτικού τραγουδιού: Δημοτικό τραγούδι (μικρασιάτικο & νησιώτικο), ηπειρώτικο πολυφωνικό τραγούδι, τουμπελέκι, κρητικό λαγούτο & κρητική λύρα, κλαρίνο, βιολί, κανονάκι, σαντούρι, ούτι, πολίτικο λαγούτο & ούτι, λαούτο στεριανό & νησιώτικο, ταμπουράς, μαντολίνο, νέι, φλογέρα.