Μουσείο

Ο ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ 
ΕΙΝΑΙ ΞΑΝΑ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

 

Φωτογραφίες στην ιστεσελίδα του Μουσείου

http://www.instruments-museum.gr