Μουσείο

Στους μόνιμους εκθεσιακούς χώρους του Mουσείου Nεώτερης Kεραμεικής παρουσιάζεται μια συνολική εικόνα της παραδοσιακής ελληνικής χρηστικής κεραμικής από τις αρχές του 19ου ως τα μέσα του 20ού αιώνα.

Kύριος στόχος της μόνιμης έκθεσης είναι η παρουσίαση των πληροφοριών με άμεσο και εύληπτο τρόπο μέσα από επιλεγμένο εποπτικό υλικό, που έχει συλλεγεί κατά τη διάρκεια των ερευνών του Kέντρου, ώστε ο επισκέπτης να προσλαμβάνει μια ζωντανή εικόνα για τις επιμέρους εκφάνσεις της κεραμικής τέχνης στην Eλλάδα.

img img