Χώρος Ιστορικής Μνήμης 1941-1944 Κοραή 4 (συνεργαζόμενο μέλος)