Μουσείο
Μουσείο

Tο Μουσείο Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας Κώστα Κοτσανά  στην Αθήνα αποτελεί μια νέα άφιξη στον πολιτιστικό χάρτη της πόλης από τον Ιανουάριο του 2018. Το τρίπτυχο Μουσείο αποτελεί επίσημο μη κερδοσκοπικό φορέα και έχει υποδεχτεί πλήθος επισκεπτών από το 2003 που λειτουργεί οργανωμένα στο Κατάκολο Ηλείας, παράλληλα με το Μουσείο Αρχαίων Ελληνικών Μουσικών Οργάνων και Παιχνιδιών αλλά και το Μουσείο Αρχιμήδη στην Αρχαία Ολυμπία.


Σκοπός του μουσείου είναι να αναδείξει αυτήν τη σχετικά άγνωστη πτυχή του αρχαιοελληνικού πολιτισμού και να αποδείξει με απόλυτη εγκυρότητα και αξιοπιστία ότι η τεχνολογία των αρχαίων Ελλήνων, λίγο πριν το τέλος του αρχαιοελληνικού κόσμου, ήταν εξαιρετικά όμοια με τις απαρχές της σύγχρονης τεχνολογίας μας. Η ρομποτική και η υπολογιστική, η ατμοκίνηση και η αεριοπροώθηση, η αυτοκίνηση και η αυτόματη πλοήγηση, οι αυτοματισμοί και ο προγραμματισμός, οι τηλεπικοινωνίες και η κρυπτογράφηση, η γεωδαισία και η χαρτογράφηση, η αξιοποίηση της υδραυλικής και της αιολικής ενέργειας, η εφαρμογή της ιμαντοκίνησης, της οδοντοκίνησης και της αλυσοκίνησης και πολλές άλλες επιστήμες και τεχνικές επινοήθηκαν στην αρχαία Ελλάδα. Το γεγονός αυτό αποδεικνύει ότι η πορεία του δυτικού τεχνολογικού πολιτισμού δεν είναι μια αύξουσα καμπύλη εξέλιξης, όπως συνήθως πιστεύεται, αλλά μια ταχύτατη ανάπτυξη και κορύφωση κατά τον 3ο αιώνα π.Χ., μια υποχώρηση και απώλεια αυτής της τεχνολογίας στους επόμενους αιώνες και μια σταδιακή επανάκτησή της, με τον 13ο αιώνα μ.Χ. να ισοβαθμίζει την τεχνολογία αιχμής των αρχών του 2ου π.Χ. αιώνα.

Η εξερεύνηση αυτής της εποχής που η τεχνολογία αιχμής δεν κατοχυρωνόταν φέρνει στo φως τις βάσεις του σύγχρονου τεχνολογικού πολιτισμού.