Μουσείο

Το παιδί της Εξορίας

Γ. Τσιρογιάννης

«Το παιδί της εξορίας», έργο του Γ. Τσιρογιάννη, Αη-Στράτης 1950-1951.

Το μετέφερε από τον Αη-Στράτη ο συνεξόριστος του Π. Σ. Καραγκίτσος (ψευδόνυμο Π. Σίμος) το 1956. Χυτεύτηκε για πρώτη φορά το 2010 σε μέταλλο από το Μουσείο Εξορίας σε περιορισμένο αριθμό αντιτύπων.