Μουσείο

ΜΟΥΣΕΙΑ

Το Κέντρον  Ερεύνης της  Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών αναπτύσσει μια νέα μουσειακή πολιτική προσφέροντας το επιστημονικό υπόβαθρο  και συμμετέχοντας στον σχεδιασμό και τη δημιουργία εξειδικευμένων τοπικών μουσείων στην περιφέρεια στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του για την έρευνα, μελέτη και προβολή του λαϊκού πολιτισμού ακολουθώντας την αρχή της ανταποδοτικότητας προς αυτούς που αποτελούν τη βάση του γνωστικού του αντικείμενου.

  • Μουσείο του Aρτου στην Αμφίκλεια
    Ανήμερα στην κατεξοχήν γιορτή-προσευχή για την καλή σοδειά, της «Μεσοσπορίτισσας» Παναγίας, επέλεξαν οι υπεύθυνοι φορείς να ανοίξουν στο πλατύ τοπικό και ξένο κοινό το καινούργιο εθνογραφικό «Μουσείον Aρτου» στην Αμφίκλεια της σιτόεσσας Φθιώτιδας-Βοιωτίας.

  • Μουσείο Ακριτών της Ευρώπης
    Το Μουσείο των Ακριτών της Ευρώπης δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού Προγράμματος ΑCRINET από το Κέντρο Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών στην Παλαιόχωρα του Δήμου Πελεκάνου του νομού Χανίων Κρήτης.

  • Μουσείο της Ελιάς στα Καψαλιανά Ρεθύμνου Κρήτης
    To Eλληνικό Mουσείο της Ελιάς στα Καψαλιανά Ρεθύμνου Κρήτης, στεγάζεται στους αναστηλωμένους χώρους του ελαιόμυλου της μονής Αρκαδίου, που οικοδομήθηκε το 1763 από τον ηγούμενο Φιλάρετο. Βρίσκεται στο κέντρο ενός οικιστικού συνόλου χαρακτηρισμένου “υψηλής πολιτιστικής αξίας” και του ιστορικού ελαιώνα του. Την επιστημονική επιμέλεια του Μουσείου έχει το Κέντρο Λαογραφίας. Το κτηριακό συγκρότημα, που αποτελεί έκθεμα το ίδιο, περιλαμβάνει το Κελί του μοναχού-οικονόμου, τον χώρο παραγωγής του 1763 που παρέμεινε σε λειτουργία ως τις αρχές του 20ού αιώνα καθώς και τον φρουριακό χώρο αποθήκευσης. Το Μουσείο είναι αφιερωμένο στη μνήμη του τόπου και στην πολιτιστική κληρονομιά της ελιάς και του ελαιολάδου.