Μουσείο

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΡΕΥΝΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ

Ηπίτου 3
105 57 ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνα: + 210 3318042, + 210 3318043
Γραμματεία: + 210 3664751, -752
Θυρωρείο: + 210 3664753
Fax: + 210 3313418, 210 3664735

URL: www.kentrolaografias.gr, www.academyofathens.gr
email: keel@academyofathens.gr