Μουσείο

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Ινστιτούτο των Ελληνικών Μύλων (Ι.τ.Ε.Μ.)
Αγίων Ασωμάτων 45 TK Aθήνα 105 53
Tηλ: 210 7214381, 697787407 (κα Μ. Γρυπάρη)
email: itemylon@gmail.com
Tηλ: 210 2025690 (κα Ε. Χαλκουτσάκη)
email: echal@teemail.gr