Μουσείο

Συμμετοχή Ι.τ.Ε.Μ. στις εκδηλώσεις ΥΠΠΟΤ - Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης "Φωνές Νερού Μυριάδες"

Ξενάγηση στην έκθεση για τα υδροκίνητα παραδοσιακά συγκροτήματα στην Θράκη, το Αιγαίο και την Κύπρο.

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για παιδιά 9-12 ετών "Φτιάχνω ένα νερόμυλο. Το νερόμυλο Κυριμογιάννη στην Κρήτη῾